Wydania WZ

Parent Previous Next

Wydania WZ


Aby zobaczyć wydania WZ lub utworzyć nowe, należy wybrać w menu górnym Dokumenty > Wydania WZ. Otworzy się okno w którym jest wykaz dokumentów WZ.Tworzenie nowego dokumentu WZ


Aby utworzyć dokument wydania WZ, należy wybrać w menu górnym Dokumenty > Wydania WZ. Otworzy się okno w którym jest wykaz dokumentów WZ.

Następnie wciskamy przycisk N - Nowy dokument, który znajduje się u góry po lewej stronie. Otworzy się okno WZ - Nowy dokument.Przed przystąpieniem do tworzenia nowego dokumentu WZ należy sprawdzić czy nie ma "Pustych" dokumentów WZ. Służy do tego pole Puste WZ, jeżeli na liście znajduje się nr WZ to znaczy, że został on utworzony ale nie zostały dodane żadne materiały, należy wybrać ten nr WZ, aby nie było "przerw" w numeracji.


Należy wypełnić wymagane pola (oznaczone czerwoną ramką) oraz pola opcjonalne.

Wypełniamy:

1. Magazyn, do wyboru są opcje, STAL, FARBY, POMOCZY,

2. KOD odbiorcy

3. Nr zlecenia, nr zlecenia do jakiego materiał jest przypisany.

4. Etap, jeżeli zlecenie jest podzielone na etapy i zostanie to wprowadzone do systemu będzie można wybrać z listy dany etap.

5. Data WZ, data wystawienia dokumentu WZ

6. Pobrał, imię i nazwisko osoby pobierającej, jeżeli dana osoba nie jest na liście to można zostawić opcja z kropkami, po wydruku dokumentu pozostawione zostanie miejsce na ręczne wprowadzenie tych danych.

7. Wydał, imię i nazwisko osoby która jest upoważniona do wydawania towaru z magazynu.


Do zarządzania pozycjami na dokumencie WZ służą dwa przyciskiPrzycisk "+ !" pozwala na dodanie pojedynczej pozycji materiałowej do dokumentu WZ.

Przycisk "X !" pozwala na usunięcie zaznaczonej pozycji z wykazu dokumentu WZ.


Dodawanie pojedynczych pozycji materiałowych


Wciśnięcie przycisku "+ !" spowoduje otwarcie okna WZ - nowa pozycja. W tym oknie należy wypełnić wymagane pola (oznaczone czerwoną ramką) oraz pole opcjonalne. W pierwszej kolejności ustawimy Pokaż materiały (zarezerwowane na zlecenie, bez rezerwacji, wszystkie dostępne oraz własne, powierzone) następnie wybieramy Asortyment, wybieramy materiał z listy dostępnych materiałów jakie występują w danym zestawieniu. Po wybraniu asortymentu, wypełni się nam większość pól. Użytkownik może zmienić część danych a część musi dopisać.Aby zatwierdzić wprowadzaną pozycję należy wcisnąć przycisk Zapisz "dyskietka z ołówkiem".

Aby cofnąć wprowadzone dane należy wcisnąć przycisk Cofnij "Strzałka z ołówkiem".

Aby wyjść z edycji bez zapisania danych należy wcisnąć przycisk Zamknij formularz "Otwarte drzwi".


Po wypełnieniu odpowiedniej ilości pozycji w oknie dokumentu WZ, należy wyjść z edycji wciskając przycisk Zamknij.


Nowo powstały dokument WZ pojawi się na liście.  


Edycja dokumentu WZ


Aby zedytować dokument wydania WZ, należy wybrać w menu górnym Dokumenty > Wydania WZ. Otworzy się okno w którym jest wykaz dokumentów WZ.

Następnie zaznaczamy na liście odpowiedni dokument WZ i wciskamy przycisk E - Edytuj dokument, przycisk znajduje się u góry po lewej stronie. Otworzy się okno WZ - Edycja. Należy postępować podobnie jak w podrozdziale Tworzenie nowego dokumentu WZ.