Wprowadzanie elementów do katalogu

Parent Previous Next

Wprowadzanie elementów do katalogu


Aby otworzyć Katalog, w menu górnym wybieramy Technologia > Katalogi. Otworzy się okno „Katalog”. Katalog powstaje z dokumentacji rysunkowej warsztatowej kontraktu i jest wypełniany przez technologa.


W górnej części okna widoczne są przyciski <Arkusz danych>, <Specyfikacje wysyłkowe>, <Listy cięć>, <Import>, <Kopiuj elementy>, <Kopiuj wzorzec>, <Edycja>, <Przenieś>, <Zamień>, <Wydruk Katalogu> - Podgląd wydruku Katalogu, <Karta Wyrobu> - podgląd wydruku Karty Wyrobu.


Poniżej znajdują się przyciski do obsługi (<Usuń wszystkie filtry>, <Odśwież listy filtrów> filtrów, filtry (Grupowanie: brak, elem./etap, elem./wys., elementy; związane ze zleceniami w realizacji, zamknięte, inwestycyjne, wewnętrzne; związane  kopiowaniem elementów: zmień domyślne opcje kopiowania elementów;) i listy wyboru (Nr zlecenia:).


W oknie widoczne są dwie tabele. W górnej w której są kolumny Element, Nr rysunku elementu, Typ, Profil główny, Gatunek, Rew. rys., Data rewizji, Etap, Szt. / etap, Nr wysyłki, Szt. / wys., Odpad techn., Masa el. netto, Masa el. brutto, masa drutu sp., Masa brutto z drutem, rbh/t, Pow. elementu, Pow. Malowania, Długość Max., System mal., Bryg. Prefabr, Cennik, Kol.1, Kol.2, Kol.3, Kol.4, Kol.5, Farba, Ilość farby podkład. , Ilość farby nawierzch..


W dolnej tabeli jest obszar w którym znajdują się filtr Pokaż: detale lub rewizje, pole do zaznaczenia Dopasuj automatycznie szerokość kolumn, filtr do zaznaczenia Pokaż dane z pliku importu. W tym obszarze znajdują się funkcje, które zarządzają obliczeniami: (Licz: wszystkie, masy, powierzchnie) , pole wartości wsp. gęst. stali:, pole wartości wsp. drutu spaw:, (pole wyboru: Licz. masy/pow. detali: bieżącego elementu, wszystkich elementów) po ustawieniu parametrów wciśnięcie przycisku <Policz> spowoduje wyliczenie odpowiednich wartości. Przycisk <Odśwież> aktualizuje dane. Pole Uwagi i Wytyczne dot. Wykonania elementu:, są indywidualne dla każdego elementu i służą do zapisania informacji związanych z elementem.


W  tabeli niżej  znajduje się wykaż składowych danego elementu. W tabeli znajdują się kolumny Uwagi, Wyszczególnienia, Gatunek, Nr pozycji, Nr rys. pozycji, Id mat., gr., szer., dł., sztuk, Masa 1m2/mb, Masa det. netto, masa det. brutto, Pow. śrut., Pow. mal., Warstw mal., Sys. mal., Lista cięć, Szt. wyciętych.

Po prawej stronie tabeli znajduje się tabela Nagłówki kolumn pomocniczych, w tej tabeli można zmieniać nazwy kolumn Kol. 1, Kol. 2 itd. i dodawać nowe kolumny w tabeli z elementami.Dane w tabeli można filtrować korzystając z menu podręcznego, które pojawia się po wciśnięciu prawego przycisku. Aby go użyć należy zaznaczyć odpowiednie pole w tabeli i wcisnąć prawy przycisk myszki. Wciśnięcie powoduje otwarcie okna kontekstowego. Menu podręczne ma opcje: Filtruj według wyboru, Filtruj z wyłączeniem wyboru, Filtruj dla: – należy wprowadzić fragment lub całość wyszukiwanej frazy (znak „%” powoduje zastąpienie innych znaków w wyszukiwanym ciągu znaków np. BLACHA%), Filtry specjalne …. W menu jest również opcja Usuń filtr sortowanie, wybranie jej powoduje usunięcie filtrowania i sortowania, przywracane są domyślne ustawienia. Dane w kolumnie można sortować używając opcji Sortuj rosnąco lub Sortuj malejąco. W menu znajduje się również opcja Podsumowanie kolumny, tą opcją można zliczać np. sumy w kolumnach wartości liczbowych (np. sztuki, masę itp.).  Katalog jest zestawieniem elementów zawierającym wszystkie niezbędne informacje o elemencie, takie jak masa netto i brutto, długość, profil główny, powierzchnia elementu, powierzchnia malowania, numer rewizji, numer wysyłki itp. oraz zestawienie wszystkich detali, składających się na dany element. Zestawienie detali zawiera informacje takie jak: asortyment, gatunek, status (id: własny lub powierzony), wymiary, masa, powierzchnia, system malowania, ilość warstw malowania .

Katalog można tworzyć bezpośrednio w PRP lub zaimportować z  listy materiałowej wyeksportowanej z programu AUTOCAD lub PROSTEEL.

Katalog poza kolumnami standardowymi, zawiera pięć kolumn pomocniczych o nagłówkach: „Kol.1”, „Kol.2”,…..”Kol.5”.Użytkownik ma możliwość wykorzystania  5  kolumn do zamieszczenia dodatkowych informacji min. w Specyfikacjach Wysyłkowych danego kontraktu. Informacje umieszczone w tych kolumnach pojawią się w Specyfikacjach Wysyłkowych pod warunkiem zdefiniowaniu nowych nagłówków, zgodnie z potrzebami użytkownika. Aby zdefiniować nowe nagłówki należy wypełnić tabelkę „Nagłówki kolumn pomocniczych” znajdującą się na formularzu „KATALOG”. Kolumny posiadające nagłówki domyślne nie będą widoczne na wydrukach.

       

       Nawigacja pomiędzy rekordami formularza „KATALOG” odbywa się za pomocą klawiszy „”, ”” lub przycisków nawigacyjnych znajdujących się na dole formularza. Do katalogu danego kontraktu przechodzimy po wybraniu numeru zlecenia z listy wyboru na formularzu „KATALOG”.