Specyfikacje wysyłkowe

Parent Previous Next

Specyfikacje wysyłkowe


Aby otworzyć okno „Specyfikacja wysyłkowa”, w menu górnym wybieramy Technologia > Specyfikacje wysyłkowe.


Otworzy się okno „Specyfikacja wysyłkowa”.Dane w tabeli można filtrować korzystając z menu podręcznego, które pojawia się po wciśnięciu prawego przycisku. Aby go użyć należy zaznaczyć odpowiednie pole w tabeli i wcisnąć prawy przycisk myszki. Wciśnięcie powoduje otwarcie okna kontekstowego. Menu podręczne ma opcje: Filtruj według wyboru, Filtruj z wyłączeniem wyboru, Filtruj dla: – należy wprowadzić fragment lub całość wyszukiwanej frazy (znak „%” powoduje zastąpienie innych znaków w wyszukiwanym ciągu znaków np. BLACHA%), Filtry specjalne …. W menu jest również opcja Usuń filtr sortowanie, wybranie jej powoduje usunięcie filtrowania i sortowania, przywracane są domyślne ustawienia. Dane w kolumnie można sortować używając opcji Sortuj rosnąco lub Sortuj malejąco. W menu znajduje się również opcja Podsumowanie kolumny, tą opcją można zliczać np. sumy w kolumnach wartości liczbowych (np. sztuki, masę itp.).