Moduł PRP - Przygotowanie i Raportowanie Produkcji

Previous Next

Moduł PRP - Przygotowanie i Raportowanie Produkcji


Moduł „PRP – Przygotowanie i Raportowanie Produkcji” stanowi część Zintegrowanego Systemu Wspomagającego Zarządzanie Przedsiębiorstwem Produkcyjnym.


System został utworzony na potrzeby przedsiębiorstwa produkcyjnego branży konstrukcji stalowych. Uwzględnia specyficzne potrzeby wytwórni konstrukcji stalowych, w zakresie;

- budowa katalogu wyrobów

- budowa listy cięć

- budowa specyfikacji wysyłkowych

- nadzorowanie produkcji wykonanej i produkcji w toku na poszczególnych etapach

- krajalnia

- prefabrykacja

- antykorozja

- śrutowanie

- malowanie

- budowa bibliotek pod potrzeby modułu

- dokumentacja Kontroli Jakości

- inne raporty


Moduł „PRP” wspiera przede wszystkim pracę technologów, kierowników projektu oraz Działu Kontroli Jakości w zakresie:

- tworzenia dokumentacji produkcyjnej:

- katalogi

- listy cięć

- specyfikacje wysyłkowe

- tworzenia dokumentacji KJ:

- Plan Zapewnienia Jakości

- Raport Kontroli Stali (wraz z modułem „MM – Magazyn Materiałów”)

- Zestawienie Kompetencji Spawaczy (wraz z modułem „ZLECENIA”)

- ewidencji produkcji wykonanej

- monitorowania stopnia zaawansowania realizacji zleceń

- tworzenia harmonogramów wysyłek


Prowadzona w PRP ewidencja produkcji wykonanej wraz z możliwością oszacowania na wybrany dzień stopnia zaawansowania wykonania każdego z elementów  wysyłkowych ze wszystkich kontraktów znajdujących się na poszczególnych etapach produkcji wspiera również pracę Działu Finansowo-Księgowego przedsiębiorstwa w zakresie rozliczania produkcji w toku. Funkcja rozliczania produkcji w toku na bazie danych pochodzących z modułu PRP została zaimplementowana w module „ZLECENIA”.