Moduł MM - Magazyn Materiałów

Previous Next

Moduł MM - MAGAZYN MATERIAŁÓW


Moduł MM jest przystosowany do zarządzania gospodarką magazynową. Specyficzne dla branży charakterystyki towaru- jak waga, atest, długość, szerokość, wytop, rezerwacja na numer zlecenia produkcyjnego, kod, gatunek i inne- zostały opracowane tak, aby w prosty i przejrzysty sposób móc (i chcieć) z niego korzystać. . Największa przewaga w stosunku do innych programów tego typu oferowanych na rynku, jest to, że w jednym widoku - przeglądu stanu magazynowego (ikona na pasku zadań-Magazyn) - mamy wszystkie informacje o towarze. Dodatkowym ułatwieniem jest w- zasadzie jedno  nie występujące u konkurencji-  narzędzie do filtrowania.

W dalszych rozdziałach będą omówione funkcjonalności występujące na podstawowym pasku narzędziowym modułu MM.