Listy cięć

Parent Previous Next

Listy cięć


Aby zobaczyć lub utworzyć listy cięć, należy wybrać w menu górnym Technologia > Listy cięć.W głównej części okna widoczna jest tabela w której znajdują się kolumny: Typ LC, UWAGI, X, Lista cięć, Element, Etap, Nr wys., Wyszczególnienie, Gatunek, Antykor., Id, Nr pozycji, Nr rys. pozycji, szer., dług., szt., szt. wyciętych, Masa 1 szt., Masa razem.Dane w tabeli można filtrować korzystając z menu podręcznego, które pojawia się po wciśnięciu prawego przycisku. Aby go użyć należy zaznaczyć odpowiednie pole w tabeli i wcisnąć prawy przycisk myszki. Wciśnięcie powoduje otwarcie okna kontekstowego. Menu podręczne ma opcje: Filtruj według wyboru, Filtruj z wyłączeniem wyboru, Filtruj dla: – należy wprowadzić fragment lub całość wyszukiwanej frazy (znak „%” powoduje zastąpienie innych znaków w wyszukiwanym ciągu znaków np. BLACHA%), Filtry specjalne …. W menu jest również opcja Usuń filtr sortowanie, wybranie jej powoduje usunięcie filtrowania i sortowania, przywracane są domyślne ustawienia. Dane w kolumnie można sortować używając opcji Sortuj rosnąco lub Sortuj malejąco. W menu znajduje się również opcja Podsumowanie kolumny, tą opcją można zliczać np. sumy w kolumnach wartości liczbowych (np. sztuki, masę itp.).