Karta Przebiegu Realizacji Zleceń

Moduł ZLECENIA ›› Raporty ›› Zlecenia ››
Parent Previous Next

Karta Przebiegu Realizacji Zleceń


Jest to zbiorcze zestawienie zleceń obrazujące wykonanie kluczowych etapów w procesie realizacji: