Import katalogu

Parent Previous Next

Import katalogu


System umożliwia import katalogu z pliku listy materiałowej wyeksportowanej z systemu PROSTEEL w formacie *.dbf  lub listy wyeksportowanej z systemu AUTOCAD w formacie MS Excel. Plik  z systemu AUTOCAD wymaga modyfikacji zgodnie z poniższą specyfikacją.


Specyfikacja pliku importu:


1. Tytuł skoroszytu zawierającego katalog w pliku MsExcel: KATALOG (bez spacji)

2. Dwa pierwsze wiersze przeznaczone są na nagłówki kolumn.

   DANE ROZPOCZYNAJĄ SIĘ OD TRZECIEGO WIERSZA

3. Układ danych w kolumnach (pozycje na czerwono muszą bezwzględnie znajdować się w wyznaczonych kolumnach - tytuły kolumn dowolne):

4. Układ kolumn w arkuszu:

   Kol A: Lp

   Kol B: Nr elementu !

   Kol C: Wyszczególnienie

   Kol D: Id mat !

         dopuszczalne wartości: P, W i X.

         w kontraktach SKANSKA należy dodać:  "-MP" (material plate) lub "-MB" (material beams) np:

              P  - materiały powierzone (SKANSKA: P-MB lub P-MP)

              W - materiały własne (SKANSKA: W-MB lub W-MP)

              X  - materiały, których nie należy uwzględniać w fakturze

   Kol E:   Gatunek

   Kol F:   Wymiary - grubość

   Kol G:   Wymiary - szerokość

   Kol H:   Wymiary - długość

   Kol I:    Ilość sztuk !

   Kol J:    Masa 1 m2/mb

   Kol K:   Masa !

   Kol L:   Masa

   Kol M:  Nr pozycji

   Kol N:   Nr rysunku

   Kol O:   Drut spaw

   Kol P:   Masa łączna

   Kol Q:   Powierzchnia do malowania !

   Kol R:   Ilość farby podkładowej

   Kol S:   Ilość farby nawierzchniowej

   Kol T:   Uwagi

   Kol U:   RGB

   Kol V:   Przedział cenowy !

   Kol W:  Sys malalarski !

   Kol X:   Nr wysyłki - format liczbowy - bez spacji !

   Kol Y:   Wolna kolumna (była wykorzystana w poprzednich wersjach programu)

   Kol Z:    Ilość sztuk w wysyłce. !


Aby zaimportować katalog z pliku należy kliknąć przycisk „Import” na pasku narzędziowym formularza „KATALOG” i wypełnić wymagane dane w oknie dialogowym importu:
Wskazując lokalizację pliku importu określamy również jego format: MS Excel (.xls) lub dBASE (.dbf).