Edycja specyfikacji wysyłkowych

Parent Previous Next

Edycja specyfikacji wysyłkowych


Specyfikacje wysyłkowe są generowane są automatycznie na podstawie katalogu. Zmiany wprowadzone w katalogu, dotyczące elementów wysyłkowych są automatycznie widoczne w specyfikacjach wysyłkowych. Dlatego edycja specyfikacji wysyłkowych jest ograniczona do nagłówka specyfikacji i pól „Uwagi”, „Brygada” i Nr wysyłki” oraz pól pomocniczych, definiowanych przez użytkownika.


Nagłówek specyfikacji wysyłkowej, poza numerem zlecenia i numerem specyfikacji zawiera:


Pola możliwe do edycji w zestawieniu elementów wysyłkowych: