• Moduł Magazyn
 • Moduł Zlecenia
 • Moduł Przygotowanie Produkcji
 • Moduł e-Spoiny
 • Moduł ECP
 • Moduł Faktury

e-SIKS Moduł Magazyn

W prosty i szybki sposób znajdziesz to czego szukasz w magazynie - za pomocą tylko jednego przyjaznego filtra z wieloma kryteriami wyszukiwań. Kilka przykładowych funkcji podajemy poniżej. System oferuje wiele innych, nawet nie wiesz jak pomocnych.

Dostępność materiału

Natychmiast sprawdzisz gdzie jest materiał na realizację kontraktu: w magazynie; na produkcji; w drodze do firmy; nie jest jeszcze zamówiony; powierzony przekazany podwykonawcy.

Śledzenie

Możesz śledzić proces zakupu materiału etapami: zapotrzebowania wewnętrznego i zamówienia zewnętrznego.

Atesty

Zawsze znajdziesz atest i numer wytopu materiału.

Historia zakupów

Możesz przejrzeć historię i ceny zakupu materiału - przydatne narzędzie do celów ofertowych.

Moduł Zlecenia - Rejestr i rozliczenie zleceń produkcyjnych

Moduł umożliwia monitorowanie realizacji i zarządzanie zleceniami przez porównanie wartości planowanych do uzyskanych w zakresie: • zużycia materiałów na zlecenia produkcyjne, • kosztów zakupu materiałów, • kosztów usług obcych, • kosztów robocizny, • sprzedaży, • stopień zaawansowania zlecenia wg wydziałów produkcyjnych.

Wykorzystanie materiałów

Zawsze będziesz wiedział: ile materiału na kontrakt wykorzystano; ile w tym jest materiałów pochodzących z innych kontraktów - ze zwrotów; jaki jest procent złomu na kontrakcie.

Robocizna

Będziesz mógł monitorować ile roboczogodzin jest już wykorzystane na kontrakt, a ile możemy wykorzystać.

Stan zlecenia

Będziesz widział jaki jest stan zaawansowania realizacji zlecenia w przystępnej formie wykresów: na krajalni; na produkcji; na antykorozji; ile jest już wysłane do klienta.

Planowanie

Możesz planować obłożenia produkcji. Możesz sprawdzić kto odpowiada za porażki i sukcesy kontraktów.

Moduł Przygotowania i Rozliczenia Produkcji

Jest jednym z niewielu rozwiązań na rynku, które pozwalają modelować poszczególne procesy produkcyjne zachodzące w przedsiębiorstwie produkcji konstrukcji stalowych.

O tej kategorii systemów mówi się, że zapełniają lukę miedzy ERP a halą produkcyjną, dostarczając bieżącej informacji.

Dane

Zawsze będziesz miał aktualne dane na temat: katalogu wyrobów; listy cięć; specyfikacji wysyłkowej.

Zarządzanie

Będziesz panował nad rewizjami rysunków, zmianą wysyłek, terminami załadunków.

Śledzenie

Możesz globalnie śledzić produkcję wykonaną na poszczególnych etapach: krajalni, prefabrykacji i malowania.

Spawanie

Rejestr spawaczy ułatwi kontrolę uprawnień i dat ich ważności.

e-SIKS Moduł e-Spoiny

Dostaniesz jedyny w Polsce program, w którym elektroniczny dziennik spawania jest powiązany z dokumentacją techniczną - CAD.

Dokumentacja

Dajemy możliwość połączenia w jednym miejscu danych w programie komputerowym oraz importu dokumentacji z programu AutoCad (DWG).

Jakość

System pozwoli na uporządkowanie pracy działu Kontroli Jakości (KJ) przy tworzeniu dokumentów powykonawczych.

Organizacja

Podniesiesz poziom kultury organizacyjnej firmy i usprawnisz proces powstawania i obiegu dokumentacji spawalniczej.

Wiarygodność

Dasz klientowi poczucie poprawności działania firmy pod kątem wiarygodności kontroli operacji spawalniczych.

 • Architektura Systemu

  Rejestracja kluczowych zdarzeń produkcyjnych

  Planowanie, rejestracja kosztów rzeczywistych oraz weryfikacja zapotrzebowania i dostaw, pozwala na efektywne zarządzanie realizacją zlecenia. Konstrukcja programu pozwala ocenić wynik na zleceniu, na każdym etapie prac.

 • Raporty i analizy

  Dedykowane dla branży raporty

  System posiada zaimplementowanych około 100, dedykowanych dla branży, raportów na potrzeby analizy stanu realizacji zlecenia i pracy działu Kontroli Jakości.

 • 1
 • 2