• System Informatyczny Konstrukcji Stalowych

  Dedykowany System klasy ERP do zarządzania produkcją kontraktową dla branży konstrukcji stalowych. System został utworzony, uwzględniając specyficzne potrzeby w zakresie: • budżetowania i rozliczania zleceń, • rozliczania kosztów wydziałowych, • gospodarki magazynowej, • tworzenia dokumentacji produkcyjnej, • tworzenia dokumentacji powykonawczej, • ewidencji czasu pracy, • ewidencji produkcji wykonanej
 • Zaawansowane funkcje analityczne

  Projekt systemu i dobór modułów pozwala na bieżące informowanie o koszcie robocizny i materiałów zużytych na zleceniach produkcyjnych. Posiada zaawansowane funkcje analityczne, pozwalające na szybką symulację obłożenia produkcji przez włączanie i wyłączanie zleceń z/do harmonogramu oraz zmiany terminów realizacji zleceń.
 • Dedykowane moduły branżowe

  Moduły Zlecenia, Przygotowania i Rozliczenia Produkcji oraz Magazynowy są jednym z nielicznych rozwiązań na rynku, które pozwalają poprawnie modelować poszczególne procesy produkcyjne zachodzące w przedsiębiorstwie produkcji konstrukcji stalowych.
 • 1
 • 2
 • 3
 • Background Slideshow

  Epsilon provides for full width, custom, transitional background images, in the slideshow position, a full width container, specifically designed for RokSprocket's Features layout. It also has separate options for per panel background and content images. Read More
 • A Modern Approach to Design.

  Epsilon is a modern, sectioned based design, with a diverse infusion of background textures and patterns. These enrich and differentiate your site whilst maintaining an overall conservative approach, for flexible site application. Read More
 • Custom Animation

  Animation provides an extended layout of visual flair as well as smooth interaction for your visitors, to facilitate the seamless experience of using your site. RokSprocket Features benefits from a custom, per-panel array of up to 16 animation types. Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • Custom Animation

  Animation provides an extended layout of visual flair as well as smooth interaction for your visitors, to facilitate the seamless experience of using your site. RokSprocket Features benefits from a custom, per-panel array of up to 16 animation types. Read More
 • Background Slideshow

  Epsilon provides for full width, custom, transitional background images, in the slideshow position, a full width container, specifically designed for RokSprocket's Features layout. It also has separate options for per panel background and content images. Read More
 • A Modern Approach to Design.

  Epsilon is a modern, sectioned based design, with a diverse infusion of background textures and patterns. These enrich and differentiate your site whilst maintaining an overall conservative approach, for flexible site application. Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • Background Slideshow

  Epsilon provides for full width, custom, transitional background images, in the slideshow position, a full width container, specifically designed for RokSprocket's Features layout. It also has separate options for per panel background and content images. Read More
 • Custom Animation

  Animation provides an extended layout of visual flair as well as smooth interaction for your visitors, to facilitate the seamless experience of using your site. RokSprocket Features benefits from a custom, per-panel array of up to 16 animation types. Read More
 • A Modern Approach to Design.

  Epsilon is a modern, sectioned based design, with a diverse infusion of background textures and patterns. These enrich and differentiate your site whilst maintaining an overall conservative approach, for flexible site application. Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • A Modern Approach to Design.

  Epsilon is a modern, sectioned based design, with a diverse infusion of background textures and patterns. These enrich and differentiate your site whilst maintaining an overall conservative approach, for flexible site application. Read More
 • Background Slideshow

  Epsilon provides for full width, custom, transitional background images, in the slideshow position, a full width container, specifically designed for RokSprocket's Features layout. It also has separate options for per panel background and content images. Read More
 • Custom Animation

  Animation provides an extended layout of visual flair as well as smooth interaction for your visitors, to facilitate the seamless experience of using your site. RokSprocket Features benefits from a custom, per-panel array of up to 16 animation types. Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • Custom Animation

  Animation provides an extended layout of visual flair as well as smooth interaction for your visitors, to facilitate the seamless experience of using your site. RokSprocket Features benefits from a custom, per-panel array of up to 16 animation types. Read More
 • Background Slideshow

  Epsilon provides for full width, custom, transitional background images, in the slideshow position, a full width container, specifically designed for RokSprocket's Features layout. It also has separate options for per panel background and content images. Read More
 • A Modern Approach to Design.

  Epsilon is a modern, sectioned based design, with a diverse infusion of background textures and patterns. These enrich and differentiate your site whilst maintaining an overall conservative approach, for flexible site application. Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • Moduł Magazyn
 • Moduł Zlecenia
 • Moduł Przygotowanie Produkcji
 • Moduł e-Spoiny
 • Moduł ECP
 • Moduł Faktury

e-SIKS Moduł Magazyn

W prosty i szybki sposób znajdziesz to czego szukasz w magazynie - za pomocą tylko jednego przyjaznego filtra z wieloma kryteriami wyszukiwań. Kilka przykładowych funkcji podajemy poniżej. System oferuje wiele innych, nawet nie wiesz jak pomocnych.

Dostępność materiału

Natychmiast sprawdzisz gdzie jest materiał na realizację kontraktu: w magazynie; na produkcji; w drodze do firmy; nie jest jeszcze zamówiony; powierzony przekazany podwykonawcy.

Śledzenie

Możesz śledzić proces zakupu materiału etapami: zapotrzebowania wewnętrznego i zamówienia zewnętrznego.

Atesty

Zawsze znajdziesz atest i numer wytopu materiału.

Historia zakupów

Możesz przejrzeć historię i ceny zakupu materiału - przydatne narzędzie do celów ofertowych.

Moduł Zlecenia - Rejestr i rozliczenie zleceń produkcyjnych

Moduł umożliwia monitorowanie realizacji i zarządzanie zleceniami przez porównanie wartości planowanych do uzyskanych w zakresie: • zużycia materiałów na zlecenia produkcyjne, • kosztów zakupu materiałów, • kosztów usług obcych, • kosztów robocizny, • sprzedaży, • stopień zaawansowania zlecenia wg wydziałów produkcyjnych.

Wykorzystanie materiałów

Zawsze będziesz wiedział: ile materiału na kontrakt wykorzystano; ile w tym jest materiałów pochodzących z innych kontraktów - ze zwrotów; jaki jest procent złomu na kontrakcie.

Robocizna

Będziesz mógł monitorować ile roboczogodzin jest już wykorzystane na kontrakt, a ile możemy wykorzystać.

Stan zlecenia

Będziesz widział jaki jest stan zaawansowania realizacji zlecenia w przystępnej formie wykresów: na krajalni; na produkcji; na antykorozji; ile jest już wysłane do klienta.

Planowanie

Możesz planować obłożenia produkcji. Możesz sprawdzić kto odpowiada za porażki i sukcesy kontraktów.

Moduł Przygotowania i Rozliczenia Produkcji

Jest jednym z niewielu rozwiązań na rynku, które pozwalają modelować poszczególne procesy produkcyjne zachodzące w przedsiębiorstwie produkcji konstrukcji stalowych.

O tej kategorii systemów mówi się, że zapełniają lukę miedzy ERP a halą produkcyjną, dostarczając bieżącej informacji.

Dane

Zawsze będziesz miał aktualne dane na temat: katalogu wyrobów; listy cięć; specyfikacji wysyłkowej.

Zarządzanie

Będziesz panował nad rewizjami rysunków, zmianą wysyłek, terminami załadunków.

Śledzenie

Możesz globalnie śledzić produkcję wykonaną na poszczególnych etapach: krajalni, prefabrykacji i malowania.

Spawanie

Rejestr spawaczy ułatwi kontrolę uprawnień i dat ich ważności.

e-SIKS Moduł e-Spoiny

Dostaniesz jedyny w Polsce program, w którym elektroniczny dziennik spawania jest powiązany z dokumentacją techniczną - CAD.

Dokumentacja

Dajemy możliwość połączenia w jednym miejscu danych w programie komputerowym oraz importu dokumentacji z programu AutoCad (DWG).

Jakość

System pozwoli na uporządkowanie pracy działu Kontroli Jakości (KJ) przy tworzeniu dokumentów powykonawczych.

Organizacja

Podniesiesz poziom kultury organizacyjnej firmy i usprawnisz proces powstawania i obiegu dokumentacji spawalniczej.

Wiarygodność

Dasz klientowi poczucie poprawności działania firmy pod kątem wiarygodności kontroli operacji spawalniczych.

 • Architektura Systemu

  Rejestracja kluczowych zdarzeń produkcyjnych

  Planowanie, rejestracja kosztów rzeczywistych oraz weryfikacja zapotrzebowania i dostaw, pozwala na efektywne zarządzanie realizacją zlecenia. Konstrukcja programu pozwala ocenić wynik na zleceniu, na każdym etapie prac.

 • Raporty i analizy

  Dedykowane dla branży raporty

  System posiada zaimplementowanych około 100, dedykowanych dla branży, raportów na potrzeby analizy stanu realizacji zlecenia i pracy działu Kontroli Jakości.

 • 1
 • 2