Jeżeli nie jesteś zadowolony z dotychczasowego programu informatycznego w Twojej firmie lub chcesz używać programu do zarządzania produkcją, magazynem czy kontraktami.

Ppowinieneś spróbować naszego rozwiązania!

Korzystając z naszego modułu ZLECENIA zawsze będziesz wiedział:

 • Ile materiału na kontrakt wykorzystano 
 • Ile w tym jest materiałów pochodzących z innych kontraktów - ze zwrotów
 • Jaki jest procent złomu na kontrakcie
 • Ile roboczogodzin jest już wykorzystane na kontrakt a ile możemy wykorzystać
 • Jaki jest stan zaawansowania realizacji zlecenia w przystępnej formie wykresu:
  • Na krajalni
  • Na produkcji
  • Na antykorozji
  • Ile jest już wysłane do klienta
 • Możesz planować obłożenia produkcji
 • Możesz sprawdzić kto odpowiada za porażki i sukcesy kontraktów
 • Wiele innych …..nawet nie wiesz jak przydatnych

Korzystając z naszego modułu PRP – Przygotowanie Produkcji:

 • Zawsze będziesz miał aktualne dane:
  • Katalog wyrobów
  • Listę cięć
  • Specyfikację wysyłkową
 • Będziesz panował nad rewizjami rysunków, zmianą wysyłek, terminami załadunków
 • Możesz totalnie śledzić produkcje wykonaną  na etapach krajalni, prefabrykacji i malowania
 • Rejestr spawaczy ułatwi kontrolę uprawnień i dat ich ważności
 • Wiele innych… nawet nie wiesz jak potrzebnych

Korzystając z naszego modułu  Magazyn – MM:

 • W prosty i szybki sposób znajdziesz to czego szukasz w magazynie- za pomocą tylko jednego potężnego filtra
 • Gdzie jest materiał na realizację kontraktu:
  • W magazynie
  • Na produkcji
  • W drodze do firmy
  • Nie jest jeszcze zamówiony
  • Powierzony przekazany  podwykonawcy
 • Możesz śledzić proces zakupu materiału etapami:
  • Zapotrzebowania wewnętrznego
  • Zamówienia zewnętrznego
 • Zawsze znajdziesz atest i numer wytopu materiału
 • Możesz przejrzeć historię cen zakupu materiału – przydatne narzędzie do celów ofertowych
 • Wiele innych… nawet nie wiesz jak pomocnych

Korzystając z naszego modułu e-Spoiny:

 • Dostaniesz jedyny w Polsce program, w którym elektroniczny dziennik spawania jest powiązany z dokumentacją techniczną- CAD (*.dwg)
 • Uporządkuje pracę działu Kontroli Jakości (KJ)
 • Podniesiesz poziom kultury organizacyjnej firmy
 • Skrócisz pracę biurową pracowników KJ przy tworzeniu dokumentów powykonawczych
 • Dasz klientowi poczucie poprawności działania firmy pod kątem wiarygodności kontroli operacji spawalniczych