Zlecenia zakończone - nierozliczone

Moduł ZLECENIA ›› Raporty ›› Zlecenia ››
Parent Previous Next

Zestawienie faktur usługowych


Aby otworzyć zestawienie faktur usługowych, należy w menu wybrać Raporty > Zlecenia > Zestawienie faktur usługowych. Otworzy się okno w którym widoczny jest wykaz faktury usługowych na poszczególne zlecenia.