Zestawienie zleceń produkcyjnych w realizacji

Moduł ZLECENIA ›› Raporty ›› Zlecenia ››
Parent Previous Next

Zestawienie zleceń produkcyjnych w realizacji


Aby otworzyć raport z zestawieniem zleceń w produkcji wybieramy w menu górnym Raporty > Zlecenia > Zestawienie zleceń produkcyjnych w realizacji.

Otwiera się okno w którym widzimy wykaz zleceń wraz z kluczowymi danymi: nr zlecenia, temat - opis zlecenia, kontrahent, waga kontraktu, wartość kontraktu, kwota jaka pozostaje do sprzedania, zafakturowania, stopień zaawansowania prac (prefabrykacja, śrutowanie, malowanie). Poniżej tabeli są sumy wagi kontraktów, wartości kontraktów i kwoty jakie jeszcze zostały do sprzedania, zafakturowania.