Zestawienie zleceń - podsumowanie

Moduł ZLECENIA ›› Raporty ›› Zlecenia ››
Parent Previous Next

Zestawienie zleceń - podsumowanie


Aby zobaczyć raport zestawienia zleceń jako podsumowanie, należy wybrać w menu górnym Raporty > Zlecenia > Zestawienie zleceń - podsumowanie. Otworzy się okno w którym pokazany jest wykaz zleceń. W polach są widoczne następujące dane:

- nr_zlec - nr zlecenia, kontraktu, (zleceń nr 0 to zlecenie nieprodukcyjne, w nim są zawarte urlopy, zwolnienia, itp.)

- Kontrahent - nazwa kontrahenta

- Data otwarcia - data otwarcia danego zlecenia

- Data zamknięcia - data zamknięcia danego zlecenia

- Status - status zlecenia (R - realizacja, Z - zamknięte)

- Zysk - pokazuje różnicę wartości sprzedaży i sumy kosztów (kolor czerwony sygnalizuje straty, lub brak sprzedaży w danym zleceniu)

- Sprzedaż planowana - założona wartość kontraktu

- Wartość sprzedaży - wartość sprzedaży związanej z tym zleceniem, suma wartości wystawionych faktur sprzedażowych

- Suma kosztów - suma kosztów jakie zostały poniesione na realizację tego zlecenia (materiały, usługi, montaż oraz robocizna)

- Koszty robocizny - suma kosztów robocizny związanych z danym zleceniem

- Wynagr. pracowników - kwota wynagrodzenia pracowników niezatrudnionych na stawkę godzinową

- Koszty materiałów - suma kosztów materiałów jakie zostały użyte w danym zleceniu

- Koszty usług - suma kosztów usług jakie poniesiono w tym zleceniu


Poniżej górnej tabeli znajduje się tabela podsumująca, znajdują się w niej sumy, poszczególnych kolumn tabeli górnej.Jeżeli chcemy zobaczyć podsumowanie dla wybranych zleceń, należy zaznaczymy wiersze odpowiednich zleceń a system sam policzy i zrobi podsumowanie dla nich. Przykład poniżej.