Zestawienia robocizny

Moduł ZLECENIA ›› Raporty ›› Robocizna ››
Parent Previous Next

Zestawienia robocizny


Aby zobaczyć raport zestawienia robocizny, należy w menu górnym wybrać Raporty > Robocizna > Zestawienia robocizny.

Otworzy się okno w którym należy ustawić odpowiednie kryteria tworzonego zestawienia.

Ustawiamy:

- Zestawienie roboczogodzin: wszystkich pracowników, wybranego pracownika

- Wybierz okres: - wybieramy z predefiniowanych zakresów, czyli z danych miesięcy

- Data początkowa: - wybieramy dowolny początek zakresu dat, dla którego chcemy tworzyć raport

- Data końcowa: - wybieramy dowolny koniec zakresu dat, dla którego chcemy tworzyć raportPo wybraniu Podgląd szczegółowy, otwiera się okno w którym mamy tabelę zagnieżdżoną.Po wybraniu Podgląd raportu, otwiera się okno w którym mamy tabelę z informacjami o dacie, sumie przepracowanych godzin w danym dniu, ilość godzin  nadliczbowych, nocnych i kosztach dojazdów.