Zestawienia krzyżowe robocizny

Moduł ZLECENIA ›› Raporty ›› Robocizna ››
Parent Previous Next

Zestawienia krzyżowe robocizny


Aby zobaczyć raport zestawienie krzyżowe robocizny, należy w menu górnym wybrać Raporty > Robocizna > Zestawienia krzyżowe robocizny.

Otworzy się okno w którym należy ustawić odpowiednie kryteria tworzonego raportu.

Ustawiamy:

- Typ zestawienia: sumaryczne lub szczegółowe

- Zestawienie: wszystkich godzin, godzin nocnych, godzin nadliczbowych

- Grupowanie: pracownicy, zlecenia

- Rok: - wybieramy rok dla którego będziemy tworzyć raport  

- Miesiąc: - wybieramy miesiąc dla którego będziemy tworzyć raport  Przykładowy raport sumaryczny, grupowanie: pracownicyPrzykładowy raport szczegółowy, grupowanie: pracownicyPrzykładowy raport sumaryczny, grupowanie: zleceniaPrzykładowy raport szczegółowy, grupowanie: zlecenia