Zapytania ofertowe

Parent Previous Next

Zapytania ofertowe


W menu wybieramy Zapytania ofertowe > Nowe zapytanie


Zapytania ofertowe to jeden z podstawowych rejestrów w eSIKS. Służy do rejestrowania wszystkich zapytań ofertowych wpływających do firmy. System sam nadaje unikalny numer.

Rejestr zapytań jest po to, aby śledzić historię zapytań od momentu kiedy wpłynie do firmy do momentu udzielenia odpowiedzi.


Po kliknięciu w menu Zapytania ofertowe, rozwija się menu jak niżej.


  1. Nowe zapytanie - służy do zakładania nowego zapytania ofertowego - omówione w następnym podrozdziale
  2. Rejestr zapytań - podstawowy rejestr do śledzenia zapytań
  3. Plan obłożenia produkcji - plan realizacji zlecenia/kontraktu jaki zakłada kierownik robót
  4. Kalendarz umówionych kontraktów- kalendarz podręczny prowadzony przez kierownika robót dla ułatwienia organizacji pracy


Widok rozwiniętego menu