Zapotrzebowanie katalogowe skrócone

Parent Previous Next

Zapotrzebowanie katalogowe skrócone


Aby zobaczyć zapotrzebowanie katalogowe skrócone, należy wybrać w menu górnym Dokumenty > Zapotrzebowanie katalogowe skrócone. Otworzy się okno w którym możemy sprawdzić wykaz materiału dla konkretnego zlecania. Zaznaczając opcje:

1. Pokaż wysyłki, zaznaczenie tego pola dodaje do widoku kolumnę Wysyłka z wykazem nr wysyłek.

2. Pokaż kolumny zawierające dane z arkusza MsExcel, zaznaczenie tego pola powoduje wyświetlenie dwóch kolumn Excel - Asortyment, Excel - Gatunek, wartości w tych kolumnach pochodzą z importu pliku .xls zawierającego katalog materiałów dla danego zlecenia lub wysyłki w danym zleceniu.Zaznaczenie kilku wierszy w tabeli powoduje, że system oblicza masę łączną dla tych materiałów. Wartość widoczna jest po prawej stronie obok masy całkowitej.