Zamówienia pozostałe

Parent Previous Next

Zamówienia pozostałe


Zamówienia pozostałe - znajdują się w dwóch miejscach

  1. Na głównym pasku narzędziowym.
  2. Dokumenty > Zamówienia pozostałe.Otwiera się formularz do wprowadzenia danych (w naszym przykładzie na razie pusty- w kolejnych krokach będziemy wprowadzali dane);Omówienie paska narzędziowego .


Ikona służy do wprowadzania danych do zamówienia;Numer zamówienia nadaje program, czerwoną obwódką zaznaczono miejsca, które należy wypełnić obowiązkowo. Pole "Zamawiający zostanie wypełnione automatycznie danymi zalogowanego użytkownika. Wypełnione dane - przykład;Aby zatwierdzić wprowadzone dane, należy przejść do kolejnego rekordu. Znak zmieni się na


Po kliknięciu lewym przyciskiem myszy  w ikonę , zamykamy tabelę.


Ikona służy do zmiany danych asortymentu - jeśli to konieczne.