Zakładanie zlecenia na podstawie zapytania ofertowego

Parent Previous Next

Zakładanie zlecenia na podstawie zapytania ofertowego


Po kliknięciu myszką w menu Zapytania ofertowe > Rejestr zapytań>, pokazuje się tabela rejestru zapytań ofertowych. Następnie najeżdżamy myszką na interesujący nas numer zapytania (np. nr 2)

Podświetla się na czarno zapytanie które wybraliśmy.


Po najechaniu strzałką na czarno podświetlony pasek w rejestrze zapytań i kliknięciu prawym przyciskiem myszy otwiera się widok tabeli jak niżejWidok powiększony - po naprowadzeniu kursora na - Utwórz nowe zlecenie na podstawie bieżącego zapytaniaPo najechaniu strzałka na ikonę - Utwórz nowe........ i kliknięciu lewym przyciskiem myszy mogą nam pokazać się pokazują się - dwa przypadki


       a) jeżeli kliknęliśmy w podświetlony na czarno pasek zapytania ofertowego, które ma już przypisane zlecenie (jego numer) to pokaże się komunikat       b) jeśli zapytanie ofertowe nie zostało zamienione w kontrakt/zlecenie (na podstawie podpisanej umowy lub zlecenia) - to pokazuje się widok tabeli jak niżej. W naszym przypadku omawiamy zapytanie nr 2.Zakładanie nowego numeru zlecenia/ kontraktu.        


Wprowadzamy dane w kolejnych wierszach w tabeli.

Tabelę wypełniamy w sposób następujący:

  1. Kontrahent - system proponuje tego kontrahenta który skierował do nas zapytania ofertowe, ale możemy wprowadzić innego (może się tak zdarzyć, że zlecenie da mam inny kontrahent). Możemy zmienić tylko takiego kontrahenta, który jest w naszym rejestrze omówiony w rozdziale Biblioteki > Kontrahenci
  2. Osoba prowadząca - Możemy zmienić tylko taką osobę która jest w naszym rejestrze omówiony w rozdziale <Biblioteki> <Kierownicy robót>
  3. Data otwarcia - system proponuje datę dzisiejsza ale można ją zmienić
  4. Opis - krótki opis wprowadzony przez osobę prowadzącą, System proponuje tutaj numer zapytania ofertowego (autorzy eSIKS`a proponują zostawić ten numer, ale nie jest to konieczne)


Jeżeli nie wprowadzimy wszystkich danych - w naszej tabeli niżej nie wprowadziliśmy np. Osoba prowadząca - pojawi się komunikat:Po  uzupełnieniu pola - Osoba prowadząca - klikamy Zatwierdź i pojawia się komunikat: Zlecenie zostało utworzone. Widok niżejOmówienie dolnej części tabeli w widoku <Rejestr zapytań>


Widok dolnej części tabeli  1. Szczegóły zapytania ofertowego - zakładka tylko do podglądu. Dane zostały wprowadzone przy zakładaniu zapytania ofertowego. Omówione w rozdziale <Nowe zapytanie>
  2. Harmonogram realizacji: - widok do edycji - służy do wprowadzenia danych w tabeli3.   Historia kontaktów zapytania ofertowego- formularz do edycji do wprowadzania danych - podręczne narzędzie udostępnione przez system dla kierownika robót.
W kolumnie - Z kim był kontakt - na pasku rozwijanym pokazują nam się nazwiska osób jakie wprowadziliśmy w momencie zakładania zapytania ofertowego i wszystkie inne osoby związane tą firmą a po odznaczeniu - pokaż wszystkie kontakty - pokazują się wszystkie osoby, które zostały wprowadzone do nowych zapytań ofertowych.