Wydania RW

Parent Previous Next

Wydania RW


Aby zobaczyć wydania RW lub utworzyć nowe, należy wybrać w menu górnym Dokumenty > Wydania RW. Otworzy się okno w którym jest wykaz dokumentów RW.Tworzenie nowego dokumentu RW


Aby utworzyć dokument wydania RW, należy wybrać w menu górnym Dokumenty > Wydania RW. Otworzy się okno w którym jest wykaz dokumentów RW.

Następnie wciskamy przycisk N - Nowy dokument, który znajduje się u góry po lewej stronie. Otworzy się okno RW - Nowy dokument.Przed przystąpieniem do tworzenia nowego dokumentu RW należy sprawdzić czy nie ma "Pustych" dokumentów RW. Służy do tego pole Puste RW, jeżeli na liście znajduje się nr RW to znaczy, że został on utworzony ale nie zostały dodane żadne materiały, należy wybrać ten nr RW, aby nie było "przerw" w numeracji.


Należy wypełnić wymagane pola (oznaczone czerwoną ramką) oraz pola opcjonalne.

Wypełniamy:

1. Magazyn, do wyboru są opcje, STAL, FARBY, POMOCZY,

2. Data RW, data wystawienia dokumentu RW

3. Nr zlecenia, nr zlecenia dla jakiego materiał będzie wydany na produkcję.

4. Etap, jeżeli zlecenie jest podzielone na etapy i zostanie to wprowadzone do systemu będzie można wybrać z listy dany etap.

5. Pobrał, imię i nazwisko osoby pobierającej, jeżeli dana osoba nie jest na liście to można zostawić opcja z kropkami, po wydruku dokumentu pozostawione zostanie miejsce na ręczne wprowadzenie tych danych.

6. Wydał, imię i nazwisko osoby która jest upoważniona do wydawania towaru z magazynu.


Do zarządzania pozycjami na dokumencie RW służą dwa przyciskiPrzycisk "+ !" pozwala na dodanie pojedynczej pozycji materiałowej do dokumentu RW.

Przycisk "X !" pozwala na usunięcie zaznaczonej pozycji z wykazu dokumentu RW.


Dodawanie pojedynczych pozycji materiałowych


Wciśnięcie przycisku "+ !" spowoduje otwarcie okna RW - nowa pozycja. W tym oknie należy wypełnić wymagane pola (oznaczone czerwoną ramką) oraz pole opcjonalne. W pierwszej kolejności ustawimy Pokaż materiały (zarezerwowane na zlecenie, bez rezerwacji, wszystkie dostępne oraz własne, powierzone) następnie wybieramy Asortyment, wybieramy materiał z listy dostępnych materiałów jakie występują w danym zestawieniu. Po wybraniu asortymentu, wypełni się nam większość pól. Użytkownik może zmienić część danych a część musi dopisać.Aby zatwierdzić wprowadzaną pozycję należy wcisnąć przycisk Zapisz "dyskietka z ołówkiem".

Aby cofnąć wprowadzone dane należy wcisnąć przycisk Cofnij "Strzałka z ołówkiem".

Aby wyjść z edycji bez zapisania danych należy wcisnąć przycisk Zamknij formularz "Otwarte drzwi".


Po wypełnieniu odpowiedniej ilości pozycji w oknie dokumentu RW, należy wyjść z edycji wciskając przycisk Zamknij.


Nowo powstały dokument RW pojawi się na liście.  


Edycja dokumentu RW


Aby zedytować dokument wydania RW, należy wybrać w menu górnym Dokumenty > Wydania RW. Otworzy się okno w którym jest wykaz dokumentów RW.

Następnie zaznaczamy na liście odpowiedni dokument RW i wciskamy przycisk E - Edytuj dokument, przycisk znajduje się u góry po lewej stronie. Otworzy się okno RW - Edycja. Należy postępować podobnie jak w podrozdziale Tworzenie nowego dokumentu RW.