Usuń zestaw

Parent Previous Next

Usuń zestaw


W przypadku omyłki lub korekty możemy usunąć Karty Pracy pracowników danego wydziału produkcyjnego lub tylko Kartę wybranego pracownika, Po skorygowaniu danych w Ewidencji Czasu Pracy w module ZLECENIA tworzymy zestaw ponownie. Aby usunąć zestaw należy zaznaczyć zestaw do usunięcia w panelu po lewej stronie ekranu i wybrać pozycję menu Zestaw -> Usuń zestaw. Jeżeli zaznaczymy okres rozliczeniowy - zostanie usunięty zestaw całego okresu, jeżeli zaznaczymy wydział produkcyjny - zostanie usunięty zestaw danego wydziału, jeżeli zaznaczymy pracownika - zostanie usunięta karta zaznaczonego pracownika. Pierwszy z poniższych zrzutów ilustruje zaznaczenie okresu rozliczeniowego, a drugi wydziału produkcyjnego.