Typy elementów wysyłkowych

Parent Previous Next

Typy elementów wysyłkowych


Aby otworzyć bibliotekę Typy elementów wysyłkowych, w menu górnym wybieramy Biblioteki > Typy elementów wysyłkowych. Otworzy się okno „Typy elementów wysyłkowych”. W oknie widoczna jest tabela w której są kolumny Typ, Współczynnik drutu spawalniczego. - użytkownik określa własny współczynnik zużycia ilości drutu spawalniczego do wytworzenia określonego typu elementów wysyłkowych, współczynnik ten jest  proponowany przy tworzeniu nowego katalogu wyrobów.Technologia > Katalogi.


Aby dodać nowy typy elementów wysyłkowych, należy przejść na dół tabeli, w pustym wierszu należy wpisać nazwę typu elementów wysyłkowego oraz współczynnik drutu spawalniczego. Wciśnięcie klawisza ENTER na klawiaturze lub wciśnięcie przycisku <długopis> po lewej stronie edytowanego wiersza powoduje zapisanie nowo wprowadzonego typu elementów wysyłkowego.