Technolodzy

Parent Previous Next

Technolodzy


Aby otworzyć bibliotekę technologów, wybieramy w menu górnym Biblioteki > Technolodzy. Otworzy się okno „Technolodzy – katalog”:
Nazwiska technologów będą dostępne na liście wyboru osób rezerwujących materiały w widoku MAGAZYN: