Techniczny i Zakładowy Koszt Wytworzenia - TKW / ZKW

Moduł ZLECENIA ›› Raporty ›› Zlecenia ››
Parent Previous Next

Techniczny i Zakładowy Koszt Wytworzenia - TKW /ZKWFormularz prezentuje wyniki finansowe poszczególnych zleceń w kategoriach Technicznego Kosztu Wytworzenia - TKW oraz Zakładowego (Pełnego) Kosztu Wytworzenia. Wyniki z zleceń możemy sumować wyświetlając średnią dla grupy zleceń. Wyniki mogą być drukowane w postaci raportów.