Rozchód materiałów: Rozchód wg zleceń i Rozchód wg asortymentu

Parent Previous Next

Rozchód materiałów: Rozchód wg zleceń i Rozchód wg asortymentu


Aby dokonać przeglądu rozchodu materiałów wg zleceń lub wg asortymentu, należy wybrać w menu górnym Magazyn.

Otworzy się okno w którym jest wykaz materiałów jakie są i były na magazynie.Rozchód materiałów - Rozchód wg zleceń


Wciskamy przycisk Rozchód materiałów a następnie Rozchód wg zleceń, przycisk znajduje się pod menu głównym.Po wciśnięciu tego przycisku otworzy się okno w którym pojawią się tabele z wykazem zleceń oraz z wykazem materiałów jakie użyte były w tym zleceniu.Rozchód materiałów - Rozchód wg asortymentu


Wciskamy przycisk Rozchód materiałów a następnie Rozchód wg asortymentu, przycisk znajduje się pod menu głównym.Po wciśnięciu tego przycisku otworzy się okno w którym pojawią się tabele z wykazem asortymentu oraz z wykazem dokumentów magazynowych dotyczących zaznaczonego asortymentu na wykazie materiałów.