Rewizje list cięć

Parent Previous Next

Rewizje list cięć


System umożliwia zachowanie ostatniej wersji listy cięć sprzed rewizji. Aby utworzyć rewizję listy cięć należy kliknąć przycisk „Rewizja listy cięć” na pasku narzędziowym. Rewizję należy utworzyć przed dokonaniem zmian w katalogu.

Po wprowadzeniu zmian będzie możliwe wyświetlanie i wydruki bieżącej i poprzedniej wersji, wykazu zmian oraz „dodatek” – wykaz tylko elementów dodanych, które należy dociąć w sytuacji, kiedy lista cięć w poprzedniej wersji została wydana na produkcję wcześniej.