Rejestr zleceń

Parent Previous Next

Rejestr zleceń


Rejestr zleceń jest najważniejszym rejestrem w module ZLECENIA. Służy do kontroli kosztów w czasie rzeczywistym jakie powstają w toku realizacji zadań produkcyjno-montażowych.Jest najważniejszym narzędziem pracy kierownika projektu i najważniejszym narzędziem osób nadzorujących pracę kierowników projektów.


W następnych podrozdziałach zostaną omówione tabele tego rejestru, do czego służą i jak je wykorzystywać.