Rejestr Kart Pracy

Parent Previous Next

Rejestr Kart Pracy


Zestawy zawierają rejestry Kart Pracy. Karty Pracy zawierają informacje o przepracowanych godzinach w poszczególnych dniach okresu rozliczeniowego, godzinach nadliczbowych i nocnych oraz o wszystkich nieobecnościach.