Raporty

Parent Previous Next

Raporty


Aby przejść do Raportów, należy wybrać w menu górnym Raporty.


Wykaz raportów:

- Zestawienie dokumentów: PZ, PZ - niewyeksportowane do programu Symfonia, RW WZ ZW, Zestawienie obrotów.

- Stany magazynowe,

- Przeszacowania materiałów,

- Ceny zakupu materiałów,

- Inwentaryzacja

- Materiały powierzone do przerobu własnego,

- Statystyka przyjęć materiałów.