Program

Parent Previous Next

Program


W tym miejscu mamy dostępne trzy polecenia:

1. Zmień bazę danych, opcja pozwala na zmianę bazy danych. Normalnie użytkownik pracuje z produkcyjną bazą danych, ale ma również do dyspozycji bazę demonstracyjną, wypełnioną przykładowymi danymi oraz bazę szkoleniową, gdzie może testować działanie programu.

2. O programie, informacja na temat modułu systemu i jego wersji.

3. Zakończ, zamyka moduł.


Menu "Program" jest identyczne dla wszystkich modułów eSIKS.