Produkcja wykonana

Parent Previous Next

Produkcja wykonana


Aby wybrać podgląd/wykaz produkcji w toku w tym wydziale, wybieramy w menu głównym Produkcja > Malarnia > Produkcja wykonana.Otwiera się okno „Ewidencja produkcji | Malarnia | Produkcja wykonana …”. W tym oknie mamy wykaz elementów jakie zostały wykonane w tym wydziale.