Produkcja w toku

Parent Previous Next

Produkcja w toku


Aby wybrać podgląd/wykaz produkcji w toku w tym wydziale, wybieramy w menu głównym Produkcja >  Prefabrykacja > Produkcja w toku.Otwiera się okno „Ewidencja produkcji | Prefabrykacja | Produkcja w toku …”. W tym oknie mamy wykaz elementów jakie jeszcze mają być wykonane w tym wydziale.