Pracownicy Działu Kontroli Jakości

Parent Previous Next

Pracownicy Działu Kontroli Jakości


Aby otworzyć bibliotekę pracowników działu kontroli jakości, w menu górnym wybieramy Biblioteki > Pracownicy Działu Kontroli Jakości. Otworzy się okno „Pracownicy Działu Kontroli Jakości. Otworzy”. W oknie widoczna jest tabela w której są kolumny Imię i nazwisko, Nie aktywny. Biblioteka określa uprawnienia pracowników Kontroli Jakości do dostępu do odpowiednich modułów SIKS`a.


Aby dodać nowego pracownika kontroli jakości, należy przejść na dół tabeli, w pustym wierszu należy wpisać nazwisko i imię pracownika. Pole Zwolniony, zaznaczamy tylko w wypadku gdy pracownik został zwolniony. Wciśnięcie klawisza ENTER na klawiaturze lub wciśnięcie przycisku <długopis> po lewej stronie edytowanego wiersza powoduje zapisanie nowo dodanego pracownika.