Nowy zestaw

Parent Previous Next

Nowy zestaw


Zestaw zawiera Karty Pracy z danego okresu rozliczeniowego pogrupowane według wydziałów produkcyjnych.

Nowy zestaw tworzymy wybierając z menu pozycję Zestaw -> Nowy zestaw. Możemy w jednym kroku utworzyć zestaw Kart Pracy wszystkich pracowników wszystkich wydziałów produkcyjnych, lub wszystkich pracowników wybranego wydziału lub wybranego pracownika.