Moduł ZLECENIA

Previous Next

Moduł ZLECENIAModuł ZLECENIA został stworzony między innymi po to, aby osoby zarządzające firmą, osoby prowadzące i odpowiedzialne za zlecenia, kontrakty oraz inne wyznaczone osoby funkcyjne, mogły na bieżąco w czasie rzeczywistym śledzić koszty rzeczywiste i porównywać je do kosztów planowanych w następujących obszarach:


  1. materiały
  2. usługi
  3. robocizna
  4. sprzedaż


wielkości te są zawsze porównywane do wielkości planowanych. Można to opisać w postaci tabelarycznej;robocizna

sprzedaż

plan

wykonanie

plan

wykonanie

aaa

xxx

aaa

xxx

bbbb

yyyy

bbbb

yyyy

ccccc

zzzzzz

ccccc

zzzzzz


materiały

usługi

plan

wykonanie

plan

wykonanie

aaa

xxx

aaa

xxx

bbbb

yyyy

bbbb

yyyy

ccccc

zzzzzz

ccccc

zzzzzz


Porównywanie planu do rzeczywistego wykonania kosztów w tych obszarach jest konieczne do prawidłowego podejmowania decyzji w czasie trwania kontraktu. Chodzi o to aby można podejmować działania naprawcze wtedy kiedy jest jeszcze na to czas.Elementem łączącym wszystkie zlecenia - jest numer zlecenia/kontraktu nadawany w tylko w module ZLECENIA.Widok podstawowy z paskiem narzędzi modułu ZLECENIA
Dane do modułu powinny być wprowadzane wg określonej kolejności. Nie jest to konieczne ale znacznie ułatwi i usprawni pracę. W module ZLECENIA - tak jak i w pozostałych modułach najpierw wskazane jest wypełnić Biblioteki omówione w następnych rozdziałach.