Magazyn

Parent Previous Next

Magazyn


Aby przejść do magazynu, należy wybrać w menu górnym Magazyn. Otworzy się okno w którym jest wykaz materiałów jakie są i były na magazynie.Magazyn jest podzielony na trzy części: Stali, Farb i Pomocniczy.  

W magazynie można wyświetlać asortyment który ma stany większe niż zero lub stany większe niż zero + stany zerowe. Służy do tego pole pokazuj stany zerowe.Materiały można grupować wg. asortymentu lub zleceń, można również wyświetlać bez grupowania, służy do tego filtr Grupuj wg:.


Ustawiono filtr Grupuj wg: asortymentu.Ustawiono filtr Grupuj wg: zleceń.


Ustawiono filtr Grupuj wg: bez grupowania.

Dla tej opcji filtru, można ukryć lub odkryć kolumny na wykazie asortymentu.