Kierownicy kontraktu

Parent Previous Next

Kierownicy kontraktu


Aby wypełnić ewidencję czasu pracy kierowników projektów, należy wybrać w menu górnym Ewidencja czasu pracy > Kierownicy kontraktu.

Otworzy się okno w którym należy wypełnić pola:

- Kierownik kontraktu - wybieramy z listy imię i nazwisko kierownika projektu    

- Data - data w której kierownik nadzorował dane zlecenie

- Nr zlec - nr zlecenia w jakim uczestniczył kierownik projektu w danym dniu

- Godziny - ilość godzin jakie poświecił na nadzór danego zlecenia

- Komentarz - opis prac jakie wykonał lub inne znaczące informacje


Należy wypełnić tyle pozycji ile w danym dniu było prowadzonych zleceń.


Poniżej przedstawiony zrzut ekranu po wprowadzeniu danych.Po wprowadzeniu danych, zamykamy okno. Jeżeli chcemy wprowadzić dane dla innego kierownika projektu, ponownie wybieramy Ewidencja czasu pracy > Kierownicy kontraktu.