Karty pracy

Moduł ZLECENIA ›› Raporty ›› Robocizna ››
Parent Previous Next

Karty pracy


Aby zobaczyć raport związany z kartami prac pracowników produkcyjnych, należy wybrać w menu górnym Raporty > Robocizna > Karty pracy.

Otworzy się okno w którym należy wybrać miesiąc dla którego chcemy utworzyć miesięczne zestawienie godzin pracy pracowników produkcyjnych.

W polu Rok: domyślnie ustawia się aktualny rok kalendarzowy, możemy go ustawić na inny jaki jest na liście.  Wybierając przycisk "lupę" w części Arkusz danych, otworzy się okno w którym jest tabela z wykazem pracowników, przynależności do brygady, sumy godzin w danym miesiącu, oraz wykaz poszczególnych dni i ilości przepracowanych godzin w danym dniu. Ostatnia kolumna to ilość godzin jakie faktycznie przepracował pracownik w danym miesiącu.Wybierając przycisk "kartkę z lupą" w części Raport, otworzy się okno w którym jest podgląd tabeli z wykazem pracowników, wykaz poszczególnych dni i ilości przepracowanych godzin w danym dniu, suma godzin jakie przepracował pracownik następnie są pokazane godziny jakie zostały przepracowane jako nadgodziny 50% i 100% oraz nocne, kolejne kolumny to informacje na temat nieobecności w pracy. Ostatnia kolumna to ilość godzin ogółem jakie były do przepracowania w danym miesiącu.

Informacje są podzielone na wydziały, każda tabela ma podsumowanie w którym są sumy poszczególnych obecności i nieobecności.