Karta Wyrobu

Parent Previous Next

Karta Wyrobu


Dla wszystkich elementów wysyłkowych możemy wydrukować Karty Wyrobu, która pozwala ewidencjonować przebieg produkcji i identyfikować wykonawców. Karta Wyrobu może dodatkowo zawierać ogólne wytyczne i uwagi dotyczące całego kontraktu (dane pochodzą z modułu „ZLECENIA”) oraz szczegółowe wytyczne dotyczące wykonania danego elementu (dane z pola „Wytyczne dot. wykonania elementu” formularza „KATALOG”.)


Karta Wyrobu - operacjeKarta Wyrobu - materiały