Generowanie specyfikacji wysyłkowych

Parent Previous Next

Generowanie specyfikacji wysyłkowych


Aby wygenerować specyfikacje wysyłkowe należy użyć przycisku <Nowy zestaw specyfikacji> z paska narzędziowego, otworzy się okno „Zestaw specyfikacji wysyłkowych - …” . Należy wypełnić pole Nr zlecenia – nr zlecenia dla którego będziemy tworzyć nową specyfikację wysyłkową oraz zaznaczyć pole Nadpisz istniejący zestaw specyfikacji, jeżeli ma być nadpisany. Wciskamy przycisk <OK>, aby zatwierdzić utworzenie nowej specyfikacji wysyłkowej dla wybranego zlecenia.System umożliwia generowanie specyfikacji wysyłkowych po utworzeniu katalogu dla danego kontraktu. Specyfikacje wysyłkowe mogą być sukcesywnie generowane i dodawane do już istniejących w miarę tworzenia katalogu dla poszczególnych wysyłek. Istnieje też możliwość nadpisania istniejących specyfikacji.


System tworzy specyfikacje wysyłkowe dla każdej wysyłki osobno nadając automatycznie numer wg schematu: nr zlecenia / nr wysyłki / rewizja np.: „90/1/0”.


Na formularzu „Specyfikacje Wysyłkowe” użytkownik widzi, czy kontrakt jest sprzedawany wg wagi netto, czy brutto, a pozycja „Waga brutto z drutem” w przypadku przekroczenia 24 ton jest wyświetlana na czerwono, informując użytkownika o konieczności podzielania wysyłki lub konieczności użycia transportu ponadgabarytowego.