Generowanie list cięć

Parent Previous Next

Generowanie list cięć


Aby wygenerować listy cięć należy użyć przycisku <Nowy zestaw list cięć> z paska narzędziowego, otworzy się okno „Zestaw list cięć - nowy”.System umożliwia generowanie list cięć po utworzeniu katalogu. Listy cięć mogą być sukcesywnie generowane i dodawane do już istniejących w miarę tworzenia katalogu dla poszczególnych wysyłek. Istnieje też możliwość nadpisania istniejących list i zastąpienia nowymi z rewizją „0”. Spowoduje to utratę informacji o dokonywanych zmianach w przypadku list cięć po rewizjach.

       

System tworzy listy cięć dla każdej wysyłki, osobno dla blach i profili, nadając automatycznie numer wg schematu: B (blachy) lub P (profile) / nr zlecenia / nr wysyłki / rewizja np.: „P/90/1/0”.