Faktury eksportowe korygujące - nowa faktura

Parent Previous Next

Faktury eksportowe korygujące - nowa faktura


W oknie Faktury eksportowe korygujące -> Nowa faktura możemy:


1. Korygować wcześniej wystawione faktury. Aby utworzyć nową fakturę wybieramy z menu Faktury eksportowe -> Faktury korygujące -> Nowa faktura. Aby edytować utworzoną wcześniej, ale jeszcze nie zatwierdzoną fakturę należy wcisnąć klawisz F2. W tym oknie jest również możliwy wydruk faktury. Zatwierdzenie faktury odbywa się przez wciśnięcie klawisza F3  i potwierdzenie zamiaru wykonania operacji. Po zatwierdzeniu dalsza edycja faktury nie będzie możliwa.2. Drukować faktury korygujące. Możemy wybrać wydruk w formacie z VAT lub bez VAT.