Ewidencja produkcji wykonanej

Parent Previous Next

Ewidencja produkcji wykonanej


Moduł PRP umożliwia prowadzenie na bieżąco ewidencji produkcji wykonanej na poszczególnych etapach procesu produkcyjnego: prefabrykacja, śrutowanie, malowanie i wysyłki. Ewidencja zawiera wszystkie elementy wysyłkowe ze wszystkich katalogów z informacją o dacie zakończenia procesu produkcyjnego i numerze brygady wykonującej dany element. Formularze ewidencji produkcji wykonanej umożliwiają automatyczne wprowadzanie danych dla całych grup elementów, wybranych za pomocą odpowiednich filtrów. W tym celu po wybraniu numeru zlecenia i wysyłki i zastosowaniu odpowiednich filtrów, jeżeli zachodzi taka potrzeba, należy wypełnić pola „Data wykonania” i „Brygada” , a następnie kliknąć przycisk „Zaznacz”. Wszystkie widoczne na ekranie elementy zostaną zarejestrowane jako wykonane. Możliwe jest również przeglądanie produkcji wykonanej w zdefiniowanych zakresach czasowych. Wyświetlane dane można dowolnie filtrować i sortować przy użyciu narzędzi dostępnych w menu podręcznym. Klikając prawym przyciskiem myszy w polu, wg którego ma nastąpić filtrowanie, użytkownik ma do wyboru szereg możliwości umożliwiających zbudowanie dowolnego filtru.


Menu podręczne umożliwia filtrowanie według wyboru wskazanej wartości w dowolnym polu, z wyłączeniem tej wartości lub filtrowanie według wartości zdefiniowanej przez użytkownika, po wyborze opcji „filtruj dla” i wpisaniu wartości w polu filtru. Dopuszczalne jest stosowanie znaków „>”, „<”, operatorów „OR”, „NOT”, „AND” oraz znaków wieloznacznych „%” – zastępujących wszystkie znaki. Np., aby wyświetlić na ekranie tylko elementy, których profilem głównym są profile HEB (bez względu na wielkość), należy umieścić kursor w polu „Profil główny”, a następnie po kliknięciu prawym klawiszem myszy wpisać w polu „Filtruj dla” HEB%.

Możliwe jest łączenie filtrów wg kryteriów z wielu pól lub łączenie wielu kryteriów filtrowania dla jednego pola.