Edycja list cięć

Parent Previous Next

Edycja list cięć


Listy cięć generowane są automatycznie na podstawie katalogu. Zmiany wprowadzone w katalogu, dotyczące detali składowych elementu są automatycznie widoczne w listach cięć. Dlatego edycja list cięć jest ograniczona do pola „Uwagi”.