Dodaj zlecenie

Parent Previous Next

Dodaj zlecenie


Dodawanie zleceń produkcyjnych do <Planu obłożenia produkcji>


Aby dodać zlecenie produkcyjne (takie które jest już w rejestrze zleceń pierwszej kolejności należy zaznaczyć przycisk znajdujący się w lewym górnym rogu tabeli. Po zaznaczeniu pola w wykresie pokażą się zlecenia/kontrakty, które wprowadziliśmy/wprowadzimy do wykresu. Na początku  tabele na dole pod wykresem są puste, ponieważ nie wprowadziliśmy jeszcze żadnego zlecenia. W następnych krokach pokażemy jak dodawać kolejne zlecenie produkcyjne.


Zawsze zaczynamy od zakresu czasu jaki chcemy analizować. W naszym przykładzie jest to od 20 do 52 tygodnia 2014 roku.


i klikamy przycisk OdświeżZielone słupki to nasze moce produkcyjne a niebieskie to moce produkcyjne potrzebne do wykonania, ale na poziomie - zapytania ofertowego.

Następnie klikamy lewym przyciskiem myszy i otwiera się oknowybieramy zlecenie z paska rozwijanego i pokazuje się zlecenie/zlecenia które zostały utworzone na podstawie zapytania ofertowego a nie zostały jeszcze dodane do <Planu obłożenia produkcji> w naszym przypadku jest to zlecenie nr 2aby wprowadzić to zlecenie klikamy na czarno podświetlony pasek i numer zlecenia pojawia się oknie Nr zlecenianastępnie klikamy lewym przyciskiem myszy w przycisk OK i zlecenie pojawia się na wykresie w postaci brązowego słupka i w tabeli po lewej stronie pod wykresem w odpowiednim tygodniu roku. W tabeli z prawej strony pokazują się te tygodnie roku jakie wybraliśmy w przedziale czasowym w narzędziach nad wykresem omówione w tym rozdziale wyżej.w środkowej tabeli z kolumnami   , pokażą się zlecenia tylko wtedy, kiedy klikniemy lewym przyciskiem myszy w odpowiedni tydzień w lewej tabeli.

Przykład klikamy w 25 tydzień. Tydzień ten podświetla się na brązowo a w tabeli środkowej pokazuje się zlecenie.Przykład

Wprowadzamy następne zlecenie produkcyjne do <Planu obłożenia produkcji>


W tym celu musimy zamienić zapytanie ofertowe w zlecenie/kontrakt wg kroków opisanych w rozdziale - Rejestr zapytań - Zakładanie zlecenia na podstawie zapytania ofertowego.

W naszym przykładzie wprowadziliśmy zlecenie Nr 3 temat: 4 _KŁADKA SYTALOWA DLA PIESZYCH. Należy zauważyć że zlecenie ma nr 3 a numer tego zapytania jest 4. Pamiętajmy że nr zapytania ofertowego nie musi być taki sam jak numer zlecenie a wręcz zawsze jest inny.

Dodajemy zlecenie w krokach opisanych niżej;


klikamy . następnie


dalej wybieramy zlecenieZatwierdzamy lewym przyciskiem myszy


i pokazuje się tabela z danymi gdzie w postaci brązowych słupków (ich podwyższenie) zostało wprowadzone zlecenie nr 3.  

UWAGA!

W środkowej tabeli będą się nam pokazywały zlecenia dopiero po kliknięciu (lewym przyciskiem myszy) w wybrany nr tygodnia w prawej tabeli - jakie realizujemy na produkcjiJeżeli w wybranym tygodniu będzie realizowanych więcej zleceń tu wszystkie pojawią się w środkowej tabeli.Po kliknięciu (lewym przyciskiem myszy) w przycisk <HP> harmonogram produkcji, znajdującą się w tabeli środkowej na wysokości wiersza z wybranym zleceniem  pokazanej na rysunku niżej.

W wierszu zlecenia wyświetlone na brązowootwiera się tabela Produkcja - harmonogram realizacji, dotyczy to tylko zadania które wybraliśmy we wierszu tabeli środkowej.Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w ikonę pokazuje się nam harmonogram pierwotny jaki był wprowadzony/zatwierdzony na poziomie zapytania ofertowego. Taki harmonogram był w momencie zmiany zapytania w zlecenie.Przykład

Zmienimy dane w kolumnach - Tydz.- 31 zmienimy - Ilość ton prod. własna - jest 53,33 zmienimy na 100 i Tydz.: 42  Ilość ton prod. własna - jest 53,33 zmienimy na 6. Po zmianach Tabela - PRODUKCJA - harmonogram realiza... będzie wyglądał następująco:Aby zatwierdzić wprowadzone zmiany - należy przejść do następnego rekordu lub wcisnąć ENTER.

Przycisk służy do cofnięcia wprowadzonych zmian, wówczas harmonogram wraca do widoku pierwotnego. Dla potwierdzenia pojawi się komunikatJeśli chcemy aby zmiany zostały cofnięte - wciskamy lewym przyciskiem myszy - Tak.


Przycisk znajdujący się nad środkową tabelą po odznaczeniu ptaszkiem pokazuje nam na pasku rozwijanym wszystkie zlecenia jakie są realizowane w wybranym przedziale czasowym czyli w naszym przykładzie - miedzy 20 a 52 tygodniem 2014r.


Widok paska rozwijanego po odznaczeniu - Pokaż wszystkie zlec. na liście, pokazują się zlecenia wszystkieWidok paska rozwijanego bez odznaczenia  - Pokaż wszystkie zlec. na liście; nie pokazuje się zlecenie żadne;