Dodaj zapytanie

Parent Previous Next

Dodaj zapytanie


<Dodaj zapytanie> do obłożenia produkcji.


Dodawanie zapytań ofertowych do - Tabeli Planowane obłożenie produkcji.

Na pasku zadań klikamy w przycisk - Dodaj zapytaniepojawia się oknonaciskając kursorem na pasek rozwijany - pokazują nam się zapytania które wprowadziliśmy do tej pory a nie zostały dodane do planu obłożenia produkcji. Zapytania w które są już w wykresie nie będą widoczne.UWAGA!

WARUNEK 1

Aby pokazały się zapytania ofertowe (klikając na pasek rozwijany lewym przyciskiem myszy) w tabeli <Dodaj zapytanie do analizy>  zapytanie musi mieć status:

  1. oczekujące lub
  2. oferta lub
  3. zatwierdzone


jeśli status będzie;

  1. nie odpowiedziano lub
  2. "   " lub
  3. odrzucone.

zapytania nie będą się wyświetlały w ikonie <Dodaj zapytanie do analizy> Jest to układ logiczny.


Aby zmienić - Status - w tym celu należy wrócić i wejść w <Rejestr zapytań ofertowych>najechać na interesujące nas zapytanie tak aby podświetliło się na czarno,następnie dwukrotnie kliknąć lewym przyciskiem myszy aby otworzyła się okno <Edycja zapytania ofertowego>


Dalej przy słowie - Status - należy kliknąć pasek rozwijany i wybrać opcję:

  1. oczekujące lub
  2. oferta lub
  3. zatwierdzone


po to aby zaktywować możliwość dołączenia zapytania ofertowego do <Planu obłożenia produkcji>.

Widok pokazany niżej.WARUNEK 2

Aby zapytanie mogło się pojawić  w <Dodaj zapytanie> w - Planie obłożenia produkcji - musi być wstawiona - Faktyczna data - złożenia odpowiedzi ofertowej.

Wracamy do <Dodaj zapytanie> (widoki tabel omówione są na innych danych - nie wiążą się z zdanymi z poprzednich tabel - opis pokazuje kroki jakie należy wykonać)


Po kliknięciu na przycisk - Dodaj zapytanie - otwiera się ikona <Dodaj zapytanie do analizy> pokazana wyżej.

Po najechaniu na pasek rozwijany znajdujący się przy - Dodaj zapytanie - pokazują się wszystkie zapytania ofertowe z wprowadzonym odpowiednim statusem. Widok niżejW naszym widoku, pokazało się  zapytanie: 2_test - podświetlone na czarno.

Klikamy w czarny pasek - numer zapytania pojawia się w oknienastępnie klikamy przycisk Dodaj w tym momencie zapytanie ofertowe znalazło się w - Planie obłożenia produkcji - środkowej tabeli.


Widok wszystkich zapytań  ofertowych.W tym widoku mamy odznaczony guzik w lewym górnym rogu tabeli. Oznacza to, że po odznaczeniu ptaszkiem znacznika przy - Temacie zapytania - w wykresie pojawią się tylko te zapytania, które zaznaczymy.


W widoku niżej miejsca do zaznaczenia ptaszkiem, pokazano czerwonymi strzałkami.Jeżeli odznaczymy ptaszkiem znacznik przy ikonie w środkowej tabeli pokażą się tylko te zapytania, które są przewidywane do realizacji tylko w tygodniu 22 tj. tym, który w wykresie jest zaznaczony na czerwono.


Jeżeli najedziemy kursorem na słupek w tabeli (niebieski bądź zielony) z tygodniem nr np 32 i klikniemy lewym przyciskiem myszy, słupek zmieni kolor na czerwony a w tabeli środkowej pojawią się tylko te zapytania, które są przewidywane do produkcji w 32 tygodniu. Widok jak niżej;Graficzne pokazanie omawianej umiejscowienia tabeli


Tabela - Marketing - obłożenie wg tygodni. Tabela przedstawia w zakresie wybranych tygodni   przewidywane obłożenie  obłożenie produkcji. Przewidywane jeśli mamy wybraną opcję a faktyczne jeśli mamy wybraną opcję . Przy czym ważne jest aby były zaznaczone ptaszkiem w środkowej tabeli, zapytania/zlecenia, które nas interesują.


Omówienie paska narzędzi kalendarza- znajdującego się po prawej stronie środkowej tabeli. Widok pokazany niżej.Do czego służą poszczególne przyciski


przycisk z lewej strony znaków  służy do dodawania (przyspieszenia) o jeden tydzień momentu rozpoczęcia realizacji zlecenia/zapytania.

Przykład

Jeśli klikniemy jeden raz w znaczek (+) w wierszy na poziomie zapytania 2_test, to momentem rozpoczęcia produkcji będzie przesunięty tydzień 21 pokazany w tabeli niżej a nie 22 jak pokazany w tabeli wyżej. Każde kliknięcie to jeden tydzień.

           


przycisk z lewej strony znaków służy do opóźnienia rozpoczęcia realizacji zapytania/zlecenia.


Przykład

Jeżeli klikniemy dwa razy w znaczek (-) w wierszu na poziome zapytania 2_test, to moment rozpoczęcia produkcji będzie przesunięty na tydzień 23 pokazany w tabeli niżej a nie 22 jak pokazany w tabeli wyżej. Każde kliknięcie to jeden tydzień.

         


przyciski - w prawo w lewo- służą do przesunięcia o tydzień rozpoczęcia i o tydzień zakończenia produkcji


Przykład 1 - omówiony na danych tabeli wyżej.

Jeżeli klikniemy jeden raz w lewy przycisk w wierszu na poziomie zapytania 2_test, to momentem rozpoczęcia produkcji zlecenia będzie tydzień 22 a momentem zakończenia tydzień 25. Każde kliknięcie to jeden tydzień.

       


Przykład 2 omówiony na danych tabeli wyżej.

Jeżeli klikniemy dwa razy w prawy przycisk w wierszu na poziomie zapytania 2_test, to momentem rozpoczęcia produkcji zlecenia będzie tydzień 24 a momentem zakończenia tydzień 27. Każde kliknięcie to jeden tydzień.

       


Harmonogram. Jest to przycisk do układania harmonogramów realizacji zadań produkcyjnych. Działanie harmonogramu omówione zostanie na przykładzie zapytania 2_test.


Po kliknięciu na ikonę (HM) otwiera się tabela - pokazana niżej


         


w tabeli tej pokazany jest harmonogram realizacji tego zapytania w tygodniach od 24-tego do 27-go w wadze 300 ton rozbite liniowo na tygodnie po 75 ton. Program zawsze proponuje podział liniowy wagi konstrukcji tzn. dzieli wagę kontaktu/zadania przez ilość tygodni jaka jest do wykonania. Jest to propozycja systemu ale w tym miejscu możemy to zmienić na różne sposoby.


Zmienić można:

ilość do wykonania własnego i w kooperacji przez kliknięcie przcycisku . Pojawi się wówczas okno


Przykład

Wstawiamy w tym miejscu Waga prod. własna: 250 ton i Waga kooperacja: 50 ton. Jednostka miary jest zawsze w tonach.Klikamy - Zamień i otwiera się okno z tabeląSystem dokonał podziału liniowego tzn. we wszystkich tygodnia taka sama ilość ton do wykonania na naszej produkcji i po tyle samo w tygodniu do wykonania przez kooperacje. Taki podział nie odzwierciedla pracy w tonach wykonanych/przewidywanych do wykonania rzeczywiście. Dlatego możemy dowolnie zmieniać ilości ton do wykonania w tygodniach, zmieniać tak jak rzeczywiście przewidujemy wykonać tony w kolejnych tygodniach.

Aby dokonać tej zmiany klikamy w pasek rozwijany przy etykiecie StatusKlikamy w podświetlony na czarno przez nas pasek - Użytkownika - i zmieniamy dane w harmonogramie. Tutaj należy pamiętać aby suma ton konstrukcji produkcji własnej i kooperacji była tak jak w kontrakcie. Zmianę danych w poszczególnych wierszach zatwierdzamy przez kliknięcie kursorem w następną kolumnę.


Przykład:

Po zmianie wprowadzone dane mogą wyglądać następującoWykres słupkowy, widok niżejpokazuje nam słupki koloru zielonego - moce produkcyjne oraz niebieskie - planowane obłożenie produkcji - ale co ważne tylko na podstawie zapytań ofertowych. Na tym etapie mamy dopiero udzieloną odpowiedź na zapytanie ofertowe i nie wiemy czy zapytanie/zapytania zamienią się w kontrakt czy nie.

Słupki nie mówią nam nic o faktycznym obłożeniu produkcji wynikającego z podpisanych kontraktów. W dalszych czynnościach opiszemy w jaki sposób na wykresie pojawi się jeszcze jeden słupek (kolor brązowy) mówiący o faktycznym obłożeniu produkcji wynikającym z podpisanych kontraktów.


Jak wprowadzać zlecenia/kontrakty do wykresu rzeczywistego obłożenia produkcji omówione jest w rozdziale Plan obłożenia produkcji > Dodaj zlecenie