Ceny zakupu materiałów

Parent Previous Next

Ceny zakupu materiałów


Aby przejść do podglądu cen zakupu materiałów, należy wybrać w menu górnym Raporty > Ceny zakupu materiałów.

W tym oknie widoczny jest asortyment oraz informacje z nim związane takie jak nazwa, gatunek, cena jednostkowa zakupu, jednostka miary, ilość, data dostawy, kod dostawcy, Nr PZ. Przy każdym asortymencie znajduje się z lewej strony znak +. Wciśnięcie go powoduje rozwinięcie dodatkowej tabeli w której znajduje się wykaz dat dostawy tego materiału, cena jednostkowa zakupu w tej dacie, jednostka miary, ilość przyjętego materiału, kod dostawcy, nr dokumentu PZ.Eksport ostatnich cen zakupu do pliku w formacie MS Excel


W tym oknie istnieje możliwość wyeksportowania raportu do pliku MS Excel. Aby tego dokonać należy wcisnąć przycisk Eksportuj do MsExcel. Po wciśnięciu otworzy się okno w którym należy wskazać lokalizację w jakiej ma być zapisany plik. Po wskazaniu miejsca zapisania pliku należy wcisnąć przycisk OK. Plik zostanie zapisany.Poniżej przedstawiona jest zawartość tak wyeksportowanego pliku w formacie MS Excel.