Biblioteki

Parent Previous Next

Biblioteki


Skatalogowanie pewnych danych umożliwia prostą i niezawodną pracę z systemem PRP.  Moduł PRP zawiera biblioteki:

- Asortyment, zawiera asortyment wyrobów hutniczych: blach i profili wraz z określeniem wagi 1 mb i współczynnika -rozwinięcia (m2/mb) „F” w przypadku profili.

- Gatunki, zawiera dostępne, możliwe do użycia gatunki stali.

- Typy elementów wysyłkowych, umożliwia dodatkowe oznaczanie elementów wysyłkowych wg kryteriów określonych przez użytkownika.

- Pracownicy Działu Kontroli Jakości, nazwiska osób z tej biblioteki znajdują się na listach wyboru okien dialogowych, wykorzystywanych przy tworzeniu dokumentacji KJ


Biblioteki „Asortyment” i „Gatunki” są dostępne do edycji zarówno w module „PRP - Przygotowanie i Rozliczenie Produkcji” jak i w „MM – Magazyn Materiałów.